Over De Ster

De Ster bestaat uit een lunchcafé en een atelier en biedt wekelijks zinvolle dagbesteding aan ongeveer 20 medewerkers. Door de combinatie van creativiteit en horeca kunnen medewerkers afwisselend in de keuken, het atelier of de bediening werken.

Het café is in 2014 gestart door Bernadet Wieffer. Vrijwel dagelijks werd zij als ouder van een kind met een beperking geconfronteerd met alle veranderingen binnen de wet en regelgeving in de zorg.

Bernadet: “Het is mijn ideaal om me in te zetten voor zinvolle, kleinschalige en persoonlijke begeleiding. Ik wil onze medewerkers zelfvertrouwen  geven en ze helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Gelukkig heb ik zeer gemotiveerde begeleiders naast mij, die dezelfde gedrevenheid, ambitie, creativiteit en toewijding hebben.”

De Ster is iedere werkdag geopend van 9 tot half 5. In overleg kunnen we ook buiten onze openingstijden een feestje of High Tea organiseren.
Hopelijk tot snel!

 

Ons gezellige team!

Historie

Hoewel we nog maar een paar jaar bestaan hebben we al veel leuke dingen meegemaakt met elkaar!

Over Bernadet

De Ster is in 2014 opgericht door Bernadet Wieffer. In de jaren 80 begon zij haar loopbaan in de zorg voor mensen met een beperking op “de Losserhof” te Losser. Ze werkte hier een aantal jaren als groepshoofd met jongeren met een ernstige beperking/stoornis in het gedrag.

Vlak na de eeuwwisseling ging Bernadet als medisch secretaresse gewerkt op het ZGT (ziekenhuis) te Hengelo.

“In de periode tussen deze twee banen heb ik thuis voor mijn eigen kinderen gezorgd. Ik heb een gezin met 5 kinderen. Eén van mijn kinderen is Stijn (26 jaar), hij is geboren met het syndroom van Down. Ik heb de afgelopen jaren ervaren dat het niet altijd gemakkelijk is voor ouders van kinderen met een beperking om je kind zo volwaardig mogelijk te laten zijn en de begeleiding te krijgen die je kind eigenlijk nodig heeft. Je wilt samen met je kind goede keuzes maken voor passende dagbesteding, fijn werk en een goede woonomgeving. Als ouder van Stijn heb ik initiatieven ontplooid die geleid hebben tot het opzetten van G-hockey bij Hockeyclub Twente en G-disco bij Bruins (beschermd uitgaan voor jongeren met een beperking), zie www.g-disco.nl.”